Begeleiding PvF

De lancering van het nieuwe financieringssysteem in januari 2017 vraagt om een nieuwe, marktgerichte manier van werken en een efficiëntere inzet van de middelen die je ter beschikking hebt. Hoe wil je het aanbod afstemmen op de noden van de cliënten, hoe bepaal je de corebusiness, welke diensten wens je in huis te houden, hoe ga je de prijzen voor de diverse diensten bepalen, wat kan je voortaan beter uitbesteden en hoe verhoud je organisatie zich t.a.v. de collega- voorzieningen? Kortom, als zorgaanbieder zal je steeds meer moeten denken als sociale ondernemer.

De kracht van Novacare ligt net op het vlak van het delen van onze kennis en ervaringen vanuit een helicopterview. Hierbij vertrekken wij vanuit beleidsinsteken en bieden wij begeleiding bij veranderingen vanuit een objectivering.
Doordat wij steeds vertrekken vanuit een verbondenheid met onze klanten zijn we in staat om duurzaam te werk te kunnen gaan waarbij wij oplossingen bieden op lange termijn.