Coördinatie organisatiegebonden diensten

Ont-zorgen in facilitaire diensten en back office.

Vanuit vakkundig advies verschaft Novacare de klant vooreerst concreet inzicht in de operationele werking en het kostenpatroon van alle dienst-ondersteunende afdelingen. Dit wordt aangeleverd in een adviesrapportage met plan van aanpak op maat.

Onder de vorm van tijdelijke procesbegeleiding of interim-management kan Novacare ook optreden als partner gedurende de volledige transitiefase. Hiertoe stelt Novacare de nodige gebruiksvriendelijke instrumenten ter beschikking voor eigen of extern ondersteund beheer.

Borgen van een gedegen kwaliteitsbeleid

Op basis een gevalideerd kwaliteitsconcept tekent Novacare samen met de klant een kwaliteitsbeheer op maat uit. De kwaliteitsnorm wordt concreet en meetbaar gemaakt voor zorg en facilitaire diensten. De meting en opvolging worden concreet vertaald in een kwaliteitslabel en een kwaliteitshandboek. Novacare kan voor de borging optreden als louter adviserende of als blijvend coördinerende partner.