Strategische positionering

Fusies, (keten) samenwerkingen en regionalisering 

Novacare helpt bij het vormgeven van (nieuw ) samenwerkingsverbanden, hoe groot of klein deze ook zijn. Het is onze ambitie om de samenwerkingsbelofte tussen organisaties waar te maken en te laten beklijven. Novacare helpt, adviseert en begeleidt organisaties met het maken van weloverwogen keuzes over samenwerkingsverbanden.

 

 

 

 

 

Organisatiediagnose en verbetering
Heeft u specifieke problemen binnen uw organisatie? Of wilt u weten of er problemen zijn binnen de organisatie? Novacare doet onderzoek en schrijft op basis van de uitkomsten een verbeterplan voor de klanten.