Persoonsvolgende financiering: opportuniteit of bedreiging?

De invoering van het persoonsvolgend budget (PVB) betekent een grote omwenteling in de zorgsector. Niet alleen voor gebruikers van het budget – die hun zorg vanaf nu kunnen organiseren zoals zij dat willen – maar ook voor de zorgaanbieders zelf. Door het wegvallen van de rechtstreekse subsidies zullen ze namelijk hun eigen werking in vraag moeten stellen. Wat zijn hun sterktes, wat willen ze aanbieden en hoe gaan ze dat aanbod organiseren? Tijd om stil te staan bij het nieuwe financieringssysteem en de impact ervan op het zorglandschap.

Download hier de whitepaper!